Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

UWAGA!!! Pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych!!!


Szanowni Mieszkańcy!!!

 

W związku z zarządzeniem, dnia 29.03.2024r. (piątek) dniem wolnym od pracy

w Urzędzie Gminy Drawsko (art. 130 § 2. Kodeksu pracy) prosimy o składanie wniosków

o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych

oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 28 marca 2024r.

 

Anna Fręś

Sekretarz Gminy Drawsko