Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Urząd Gminy


Dane teleadresowe

Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64-733 Drawsko NIP 763 20 87 298 nr konta: 75 8960 0003 0000 2121 2000 0010 tel. 67 256 91 28 e-mail: urzad@gminadrawsko.pl Urząd Gminy...

Władze Gminy Drawsko

Sekretarz Gminy Drawsko Anna Fręś +48 67 2544286 Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała +48 67 256 91 28 Skarbnik Gminy Drawsko Anna Zurman +48 67 2644282

Struktura Urzędu Gminy Drawsko

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Drawsku - plik do pobrania poniżej:

Wykaz stanowisk Urzędu Gminy Drawsko

PARTER nr tel. stanowisko...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drawsko

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drawsko PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DRAWSKO...