Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Sołectwa


Sołectwa
 W Gminie Drawsko jest 12 wsi sołeckich. 
Reprezentantami poszczególnych społeczności wiejskich są ich Sołtysi oraz Rady Sołeckie.

Sołtysi Gminy Drawsko

 Sołectwo Chełst
Sołtys - Sławomir Michałowski
Chełst  57
64-733 Drawsko
tel. 500 463 169
Rada Sołecka: Lidia Dużalska, Wiesław Terka, Arkadiusz Stando, Mateusz Steinborn
 

 
  Sołectwo Drawski Młyn
Sołtys - Marzanna Dymek
    ul. Leśna 10
    Drawski Młyn
    64 – 733 Drawsko
tel. 509160379
 Rada Sołecka: Kinga Oleksak, Tomasz Gruczoł, Marta Sikora, 
Katarzyna Grzebyta

Sołectwo Drawsko
Sołtys - Agnieszka Giś
    ul. Powst. Wlkp. 146
     64 – 733 Drawsko
     tel.  695618524      

Rada Sołecka: Maria Babiak, Patrycja Frąckowiak, Paulina Mikuła, Zbigniew Heft, Łukasz Andrzejkowicz, Marcin Szmania        


 
Sołectwo Kamiennik
Sołtys - Bożena Gruszczyńska
     Kamiennik 49
    64 – 733 Drawsko
    tel. 535423486
Rada Sołecka: Dorota Graś, Engelbert Urbanek, Kamila Gębala, Elżbieta Bździel  

Sołectwo Kawczyn
Sołtys - Emil Jackowski
Kawczyn 67
64-733 Drawsko
tel. 667 138 942
Rada Sołecka: Małgorzata Stando, Tomasz Sauermann, Przemysław Lipiński 

Sołectwo Kwiejce
Sołtys - Irena Sekuterska
 Kwiejce 26
64-733 Drawsko
tel.  519796928
Rada Sołecka: Aleksandra Graś, Stanisław Strączkowski,
Kamala Czekała

 Sołectwo Kwiejce Nowe
Sołtys - Piotr Kwita
Kwiejce Nowe 42   
      64 – 733 Drawsko    
 tel. 508699181
Rada Sołecka: Renata Grzelachowska, Adam Frąckowiak, Robert Bartkowiak

Sołectwo Marylin
Sołtys - Edward Prostak
Marylin 13
64 – 733 Drawsko
tel. 666365571
Rada Sołecka: Jerzy Kurowski, Mirosław Machaj, Edyta Janasek

Sołectwo Moczydła
Sołtys - Natalia Kowal
     Moczydła 29
      64 – 733 Drawsko       
tel. 691802612
Rada Sołecka: Iwona Gapska, Paulina Klejda, Dawid Kubiak

Sołectwo Pełcza
Sołtys - Ariel Zastróżny
    Pełcza 7a
     64 – 733 Drawsko
     tel. 723309303
Rada Sołecka: Renata Sauermann, Radosław Sauermann, Henryka Leśnik  

Sołectwo Pęckowo
Sołtys - Leszek Matelski
       ul. Powst. Wlkp. 30
       Pęckowo
       64-733 Drawsko
       tel. 504 102 933
Rada Sołecka: Krzysztof Zydor, Bartosz Mądrawski, Albert Marks,  Anna Łukasik, Bartosz Lis, Andrzej Tomaszewski

Sołectwo Piłka
Sołtys - Marta Książek
Piłka 57
64-733 Drawsko
tel. 535569799
Rada Sołecka: Tadeusz Lemiesz, Emilia Graś, Katarzyna Wieczorek, 
Teresa Dymek, Dawid Jóźwiak