Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

ZKiW


Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o. o.
ul. Powstańców Wlkp. 121A
64-733 Drawsko
 
Prezes Zarządu Krystian Kawczyński

tel. 67 25 691 73
fax. 67 25 691 48

e-mail: zkiwdrawsko@onet.pl
http://zkiwdrawsko.pl

NIP 763-21-15-669
REGON 301634097

Nr konta
79 8960 0003 0003 4281 2000 0010   BS Wieleń
 
Telefony alarmowe:
SUW Drawsko 664 627 061
SUW Chełst 664 627 384
 
Oczyszczalnia ścieków Drawski Młyn
tel.: 67 2569006
tel.  662 352 011