Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Dokumenty strategiczne


Statut gminy

Statut Gminy Drawsko Poniżej pobierz statut Gminy Drawsko.

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Drawsko. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Regulamin pracy

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko Na podstawie art. 104 § 1, 104¹, 104²,...

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dostępne są na stronie: http://drawsko.e-mapa.net/

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024

facebook