Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020


 Szprotawa – Zdalna Szkoła

 

Cyfrowa Gmina

 

Koszt całkowity: 179 128,59

 

Dofinansowanie: 145 633,00

 

Opis zadania: Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup urządzeń i osprzętu sieciowego wraz z usługą wdrożenia w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej. Ponadto w ramach projektu zakupiono stacje robocze stacjonarne i mobilne. Celem zadania było wsparcie urzędu Gminy Drawsko w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

Rok realizacji: 2022/2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko


 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Koszt całkowity: 90 673,14

 

Dofinansowanie: 90 673,14

 

Opis zadania: Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 41 nowych laptopów Dell wraz z oprogramowaniem, które następnie zostały przekazane w formie darowizny dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

 

Rok realizacji: 2022

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Zdalna Szkoła

 

Koszt całkowity: 59 999,94

 

Dofinansowanie: 59 999,94

 

Opis zadania: Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 22 nowych laptopów Dell wraz z oprogramowaniem Office, które następnie zostały przekazane na rzecz wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Drawsko.  

 

Rok realizacji: 2020

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Zdalna Szkoła +

 

Koszt całkowity: 54 900,00

 

Dofinansowanie: 54 900,00

 

Opis zadania: Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 30 nowych laptopów Lenovo wraz z oprogramowaniem Office i słuchawkami nausznymi, które następnie zostały przekazane na rzecz wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Drawsko.  

 

Rok realizacji: 2020

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>