Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Budowa drogi gminnej – ul. J. Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn w Gminie Drawsko

Koszt całkowity: 237.003,77

Dofinansowanie: 142.202,26

Opis zadania: W ramach zadania wykonano nawierzchnię i wjazdy do posesji z kostki betonowej. Zaprojektowane odwodnienie stanowi kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzą studnie rewizyjne i liczne wypusty uliczne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu wybudowano również chodnik wykonany także z kostki betonowej. Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego.

Rok realizacji: 2022

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełst w Gminie Drawsko

Koszt całkowity: 636.862,49

Dofinansowanie: 379 553,01

Opis zadania: W zakresie przebudowy wykonano nawierzchnię, chodnik po prawej stronie drogi oraz wjazdy do posesji z kostki betonowej. Zaprojektowane odwodnienie stanowi rów przydrożny. Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego.

Rok realizacji: 2022

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>