Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


 

Remont drogi gminnej w m. Piłka

Koszt całkowity: 383.760,00

Dofinansowanie: 191.880,00

Opis zadania: W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Piłka (w stronę Folwarku) o długości 613,70 mb. Remont polegał na sfrezowaniu krekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej oraz przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejących poboczy gruntowych. Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Rok realizacji: 2023

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Budowa drogi gminnej – ul. J. Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn w Gminie Drawsko

Koszt całkowity: 237.003,77

Dofinansowanie: 142.202,26

Opis zadania: W ramach zadania wykonano nawierzchnię i wjazdy do posesji z kostki betonowej. Zaprojektowane odwodnienie stanowi kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzą studnie rewizyjne i liczne wypusty uliczne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu wybudowano również chodnik wykonany także z kostki betonowej. Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego.

Rok realizacji: 2022

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>