Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Oferty inwestycyjne


OFERTA INWESTYCYJNA 1

Lokalizacja: Kwiejce, działka nr 174/1

Powierzchnia: 0,98 ha

Przeznaczenie w MPZP: zabudowa pod usługi rekreacyjne

Droga dojazdowa: droga gminna szutrowa o szerokości ok. 6m

Uzbrojenie terenu: energia, woda, telefon

Właściciel: Gmina Drawsko

Obecne użytkowanie: nieużytek