Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczynie

Koszt całkowity: 162 637,68

Dofinansowanie: 100 242,25

Opis zadania: Realizacja zadania polegała na zakupie kontenera instalowanego na mocy pozwolenia na budowę, pełniącego funkcję siedziby OSP Kawczyn.

Rok realizacji: 2022

Beneficjent: Gmina Drawsko

Dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęckowie

Koszt całkowity: 405 000,00

Dofinansowanie: 150 428,60

Opis zadania: Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenie garażowe i pomieszczenia gospodarcze. Dobudowa parterowa niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym, opartym z jednej strony na ścianie istniejącego budynku, pokrytym papą termozgrzewalną. Poziom posadzki rozbudowanej części wykonano jak w istniejącym budynku.

Rok realizacji: 2022

Beneficjent: Gmina Drawsko

Dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście

Koszt całkowity: 978 000,00

Dofinansowanie: 978 000,00

Opis zadania: Inwestycja polegała na przebudowie i przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Chełście. Działania polegały m.in. na: rozbiórce pokrycia dachowego i wykonanie nowego, wykonaniu elewacji, ociepleniu ścian, likwidacji barier architektonicznych i modernizacji ogrzewania.

Rok realizacji: 2021

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin

Koszt całkowity: 500 000,00

Dofinansowanie: 500 000,00

Opis zadania: Dofinansowanie przeznaczono na następujące inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Drawsko

- Budowa turystycznego szlaku rowerowego w ramach zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego - etap IIB przy drodze wojewódzkiej nr 181 na odcinku Kawczyn - Chełst"

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście

- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piłce

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piłce

- Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie

Rok realizacji: 2021-2022

Beneficjent: Gmina Drawsko