Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Szlaki turystyczne


 

Charakter krajoznawczy szlaków turystycznych w Gminie Drawsko opiera się w głównej mierze na lasach Puszczy Noteckiej. Właśnie tędy biegną trzy szlaki turystyczne piesze:
  • Szlak żółty biegnący z Sierakowa do Piłki o długości 27,5 km. W granicach gminy prowadzi on przez południową jej część. Przecina tereny leśne usytuowane na wydmach, gdzie zlokalizowany jest najwyższy szczyt gminy - 84,5 m n.p.m.
  • Szlak żółty biegnący z Piłki do Wielenia o długości 20,4 km. Szlak ten prowadzi przez dolinę Miały (Miałki) oraz przez pradolinę Noteci.
  •  Szlak niebieski biegnący z Bucharzewa (przez Marylin w Gminie Drawsko) do Miałów o długości 21,2 km. Jest to szlak w całości zlokalizowany w lasach Puszczy Noteckiej.
 
W przeciwieństwie do szlaków pieszych, szlaki rowerowe przecinają nie tylko południowe części gminy, ale także bardziej zurbanizowaną północą jej część, prowadząc przez sołectwa:
  • Szlak czerwony zwanym „Po obu stronach Noteci” prowadzi przez: Łokacz Mały - Krzyż Wlkp. - Drawsko - Pęckowo - Piłka - Miały - Wieleń - Mniszki - Wizany - Huta Szklana - Krzyż Wlkp. Łączna długość trasy 57 km. Swoim zasięgiem obejmuje trzy gminy: Krzyż, Wieleń i Drawsko.
  •  Szlak żółty prowadzi przez: Drawsko - Chełst - Kamiennik - Kwiejce - Zieleniec - Borzysko Młyn - Piłka -Pęckowo - Drawski Młyn – Drawsko. Łączna długość trasy to 49 km. Trasa tego szlaku najwierniej oddaje charakter gminy kierując się w najbardziej charakterystyczne dla niej części. Prowadzi przez część północną Gminy Drawsko – tą bardziej zurbanizowaną, a także południową – charakteryzującą się bogactwem przyrody.
  •   Szlak czarny prowadzi przez: Drawsko (Abisynia) – Leśnictwo Kaczeniec – Borzysko Młyn. Łączna długość 9 km. Przebiega przez lasy Puszczy Noteckiej.
 
Wśród szlaków turystycznych w gminie jest także szlak kajakowy, a w zasadzie trasa wodna rzeką Miałą o łącznej długości 41 km. Początek trasy znajduje się w jez. Główki w Miałach (gmina Wieleń) biegnąc dalej przez Marylin – Piłka – Kamiennik – Chełst – Kleśno.
 
 
 Ponadto warto przejść, przejechać, przepłynąć trasami:
 
  • SZLAK  PIESZY  (10 km)
 Drawsko (Przystań „YNDZEL”) – Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Rajczywiec” - Pomniki przyrody (grupa dębów) – krajobraz „Doliny Noteci” – Drawsko (Przystań „YNDZEL”)
 
  •  SZLAK KAJAKOWY  (16 km)
 
Marylin – Piłka – Dzika Dolina – Brokowo – Kamiennik – Chełst
 
  • SZLAK  ROWEROWY - niebieski (34km)
Drawsko – Kamiennik – Kwiejce – Piłka – Drawsko
 
  •  SZLAK  ROWEROWY - czerwony  (24 km)
Drawsko – Pęckowo – Marylin – Piłka - Drawsko