Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Samorząd lokalny


Dokumenty strategiczne

Statut Gminy Drawsko Pobierz Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Regulamin pracy Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Sołectwa

Sołectwa W Gminie Drawsko jest 12 wsi sołeckich. Reprezentantami poszczególnych społeczności wiejskich są ich Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Sołtysi Gminy Drawsko Sołectwo Chełst...

USC

Posterunek Policji w Drawsku

ul. Powst. Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67 352 83 60 Kierownik - Dzielnicowi miejscowości: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Marylin mł. asp. Marcin Gapski Telefon stacjonarny: 47 77 48...

Ochrona Danych Osobowych - RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Magdalenę Adamczewską do zadań, którego należy realizacja czynności wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu...

Przyjmowanie interesantów

Drawsko, 03.12.2018r. Informujemy, że Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 11.30. Jednocześnie informujemy, że w...