Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Samorząd lokalny


Dokumenty strategiczne

Statut Gminy Drawsko Pobierz Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Regulamin pracy Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Sołectwa

Sołectwa W Gminie Drawsko jest 12 wsi sołeckich. Reprezentantami poszczególnych społeczności wiejskich są ich Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Sołtysi Gminy Drawsko Sołectwo Drawsko...

USC

Posterunek Policji w Drawsku

ul. Powst. Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67 352 83 60 Kierownik - st. asp. Justyna Przybył Dzielnicowi miejscowości: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Marylin mł. asp. Marcin Gapski...

Ochrona Danych Osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

Przyjmowanie interesantów

Drawsko, 03.12.2018r. Informujemy, że Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 11.30. Jednocześnie informujemy, że w...