Gmina
Drawsko

Samorząd lokalny


Dokumenty strategiczne

Statut Gminy Drawsko Pobierz Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Regulamin pracy Urzędu Gminy Drawsko Pobierz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Sołectwa

Sołectwa W Gminie Drawsko jest 12 wsi sołeckich. Reprezentantami poszczególnych społeczności wiejskich są ich Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Sołtysi Gminy Drawsko Sołectwo Drawsko...

USC

Posterunek Policji w Drawsku

ul. Powst. Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67 352 83 60 Kierownik - mł. asp. Adam Ciesiółka, tel. 516 908 711 Dzielnicowi miejscowości: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Marylin mł....

Ochrona Danych Osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

Przyjmowanie interesantów

Drawsko, 03.12.2018r. Informujemy, że Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 11.30. Jednocześnie informujemy, że w...