Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dofinansowania


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej – ul. J. Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn w Gminie Drawsko Koszt całkowity: 237.003,77 Dofinansowanie: 142.202,26 Opis zadania: W ramach zadania wykonano...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko–Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Koszt...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Nowe pomosty wybudujemy i ludzi nad jezioro w Kwiejcach przyciągniemy – urządzenie ogólnodostępnej plaży i placu rekreacji wraz z budową pomostów na jeziorze Piast w...