Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dofinansowania


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej w m. Piłka Koszt całkowity: 383.760,00 Dofinansowanie: 191.880,00 Opis zadania: W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Piłka (w stronę Folwarku) o...

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko–Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Koszt...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Dziecięce marzenia spełnimy, bo bajeczny plac zabaw pociechom stworzymy, gdzie z rodzicem atrakcyjnie czas spędzą, a przy tym nowych sprawności fizycznych nabędą. Koszt całkowity: 90 599,34...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Cyfrowa Gmina Koszt całkowity: 179 128,59 Dofinansowanie: 145 633,00 Opis zadania: Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup urządzeń i osprzętu sieciowego wraz z...

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Koszt całkowity: 103.273,00 Dofinansowanie:...