Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Szkoły


SZKOŁA  PODSTAWOWA
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

w Drawskim Młynie 

Dyrektor Iwona NowakSekretarka Ewelina Dużalska

ul. Szosa Dworcowa 2
64 -731 Drawski Młyn
tel. 67 256 96 01
e-mail: szkoladrawskimlyn@poczta.onet.pl
https://spdrawskimlyn.pl

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby
w Drawsku

Dyrektor Zbigniew PiątekSekretarka Magdalena Zurman

ul. Powst. Wlkp. 83-85
64-733 Drawsko
tel. 67 256 97 75
e-mail: dyrpiatek@poczta.onet.pl
https://spdrawsko.szkolnastrona.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Chociszewskiego
w Chełście

Dyrektor Mariusz NiezborałaSekretarka Karina Rembarz Kamińska

Chełst 113
64-733 Drawsko
tel. 67 256 01 24
e-mailspchelst@wp.pl
https://spchelst.szkolnastrona.pl

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Piłce

Dyrektor Bernard Chalasz

Sekretarka Magdalena Zurman

Piłka 24
64-733 Drawsko
tel. 67 256 04 25
e-mail: sppilka@poczta.onet.pl
http://sppilka.szkolnastrona.pl

SZKOŁA  PODSTAWOWA
im. Józefa Noji
w Pęckowie

Dyrektor Anna Mazurowska

Sekretarka Małgorzata Studniarek

ul. Powst. Wlkp. 1
Pęckowo
64-733 Drawsko
tel. 67 256 90 58
e-mail: sppeckowo@wp.pl
  http://sppeckowo.szkolnastrona.pl/