Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Położenie


 

Gmina Drawsko jest gminą wiejską, zlokalizowaną w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Od północy graniczy z gminą Krzyż, od wschodu z gminą Wieleń, od południa z gminą Sieraków w powiecie międzychodzkim oraz z gminą Wronki w powiecie szamotulskim, a od zachodu z gminą Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim. Północną granicę wyznacza rzeka Noteć.
 
 
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 162,95 km2 przy rozciągłości południkowej 8’58’’ (52o43’32’’- 52o52’30’’) i rozciągłości równoleżnikowej 15’15’’ (15o53’40’’- 16o08’55’’).
Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Połączenia krajowe umożliwia droga wojewódzka nr 181 Drezdenko – Czarnków oraz droga nr 133 Chełst – Kamiennik – Kwiejce – Kwiejce Nowe, nr 135 Borzysko Młyn – Piłka – Marylin – Miały (w gminie Wieleń), przecinając Puszczę Notecką stanowi „otwarte drzwi” do i z Poznania. Stacja PKP w Krzyżu Wlkp. (w odległości 3 km od Drawska) oraz stacja PKP w Drawskim Młynie dają możliwość połączenia z Piłą, Bydgoszczą, Gorzowem Wlkp., Poznaniem, Szczecinem, Warszawą czy Berlinem. Gmina Drawsko – gmina wiejska, zajmuje ogólnie powierzchnię 162,9 km2, liczba ludności wynosi 6.219 (stan na dzień 31.12.2020 r.). Cała gmina to 12 wsi sołeckich: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Marylin, Chełst, Kawczyn, Kamiennik, Kwiejce, Kwiejce Nowe, Pełcza, Moczydła. Na terenie znajduje się 7 leśnictw oraz osady.
Obszar gminy położony jest częściowo w strefie chronionego krajobrazu, stąd przynależność do obszaru Natura 2000 - Europejskiej Sieci Ekologicznej, sieci obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej – Puszcza Notecka PLB 3015. Podstawą prawną ochrony przyrody dla Gminy Drawsko jest Dyrektywa Ptasia. Lasy zajmują 62,5% powierzchni gminy. Taka struktura wskazuje, iż Gmina Drawsko to gmina z przewagą walorów naturalnych. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe wpłynęły na rozwój takich dziedzin gospodarki, jak turystyka i rolnictwo.