Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Przyjmowanie interesantów


Drawsko, 03.12.2018r.
 

Informujemy, że Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 11.30. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wykonywania niezbędnych obowiązków termin ten może ulec zmianie.
Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście  lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko (ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, tel. 67-2569128), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Drawsko przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy Drawsko od poniedziałku do piątku.
 
(-) Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko