Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

26-05-2023

Zamknięcie drogi Kawczyn-Pełcza

Informujemy, że dnia 30.05.2023 r. o godzinie 8:00 rozpoczną sie prace związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn-Pełcza", co wiąże się z całkowitym zamknięciem drogi na odcinku zaznaczonym na załączonej do ogłoszenia mapie.

czytaj więcej
25-05-2023

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Drawsko Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego realizowanego na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomani uchwalonego na rok 2023 uwzględniając cele...

czytaj więcej
25-05-2023

Informujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla wniosków złożonych przez rolników w 2023 roku. NABÓR WNIOSKÓW DO 16.06.2023 R. !!!...

czytaj więcej
25-05-2023

Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Pęckowie

Pogłoski w temacie tegorocznych dożynek powiatowych w Gminie Drawsko stały się już faktem. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała wystąpił do powiatu o organizację Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Pęckowie w dniu 3 września 2023. Decyzje szybkie, nie planowane, ale ambitne,...

czytaj więcej
24-05-2023

Przy Szkole Podstawowej w Pęckowie powstanie przyszkolna hala!

Gmina Drawsko otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - Programu Olimpia. Dofinansowanie w kwocie 1,9 mln złotych zostanie przeznaczone na...

czytaj więcej
22-05-2023

Przystań Yndzel zaprasza!

Pomimo braku wody w basenie Przystani spowodowanej decyzjami Wody Polskie, a co za tym idzie inwestycji realizowanej na śluzie Krzyż - Yndzel funkcjonuje i zaprasza! Przystań w Drawsku to: - budynek przystani to część świetlicowa z wyposażoną kuchnią, telewizorem, kominkiem, miejscami do...

czytaj więcej