Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład - Powiat Garwoliński - Portal gov.pl

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko

 

Koszt całkowity: 1 848 933,49

 

Dofinansowanie: 1 811 954,82

 

Opis zadania: W ramach zadania planuje się przebudować nawierzchnię drogi - ulicy Kościelnej w Drawsku, wykonać wjazdy do posesji oraz chodniki z kostki betonowej ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego. Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi będą odprowadzane systemem spadków poprzecznych jezdni do istniejącego wpustu deszczowego oraz częściowo zostaną zagospodarowane na działce gminnej.

Druga część zadania dotyczy remontu elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko. Planowane jest wykonanie elewacji na całym budynku urzędu, przy jednoczesnym zachowaniu/odtworzeniu profili i detali architektonicznych.

 

Rok realizacji: 2023-2024

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn - Pełcza

 

Koszt całkowity: 4 741 313,91

 

Dofinansowanie: 4 504 248,21

 

Opis zadania: W ramach inwestycji planuje się przebudować odcinek drogi Kawczyn – Pełcza o długości 2008,21 mb. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego. Pobocza drogi zostaną utwardzone płytami typu YOMB. System odprowadzania wód opadowych nie zostanie zmieniony. Wody tak jak do tej pory odprowadzane będą powierzchniowo. Poprawione zostaną spadki nawierzchni oraz poboczy. Trasa przebudowywanej drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga jak dotychczas będzie dostosowana do istniejących warunków gruntowych i konfiguracji terenu.

 

Rok realizacji: 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku

 

Koszt całkowity: 3 104 531,61

 

Dofinansowanie: 2 794 078,45

 

Opis zadania: Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę boiska wielkofunkcyjnego wraz z bieżnią w Drawskim Młynie o wymiarach 42x22 m.

- Budowę boiska wielofunkcyjnego w Piłce o wymiarach 17x30 m.

- Termomodernizację gminnej hali sportowej w Drawsku polegającą m.in. na dociepleniu dachu, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowę schodów i pochylni zewnętrznych.

 

Rok realizacji: 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami.

 

Koszt całkowity: 4 442 469,00

 

Dofinansowanie: 3 150 000,00

 

Opis zadania: Zakres inwestycji obejmie: termomodernizację (wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie, modernizację ogrzewania) budynków szkoły i hali sportowej, budowę łącznika oraz przystosowanie obiektu dla osób z dysfunkcjami.

 

Rok realizacji: 2022 - 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko