Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład - Powiat Garwoliński - Portal gov.pl

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami.

 

Koszt całkowity: 4 442 469,00

 

Dofinansowanie: 3 150 000,00

 

Opis zadania: Zakres inwestycji obejmie: termomodernizację (wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie, modernizację ogrzewania) budynków szkoły i hali sportowej, budowę łącznika oraz przystosowanie obiektu dla osób z dysfunkcjami.

 

Rok realizacji: 2022/2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>