Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Komunikat dot. zakupu węgla


Drawsko, dnia 25.11.2022r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję, że w konsultacji z Radnymi Rady Gminy Drawsko, na wspólnym posiedzeniu komisji w minioną środę postanowiliśmy, że na najbliższej Sesji Rady Gminy Drawsko 30.11.2022r. zabezpieczymy w budżecie Gminy Drawsko środki własne dla planowanego zakupu węgla w cenach preferencyjnych dla naszych Mieszkańców.

Ponadto informuję, że nadal uzgadniamy i negocjujemy umowę zakupu węgla przez gminę od wskazanej do obsługi naszej gminy spółki tj. PGE Paliwa z Krakowa oraz informuję Państwa, że składem, z którego gmina będzie odbierać węgiel jest skład w miejscowość Dolna Odra w Województwie Zachodniopomorskim.

Na dzień dzisiejszy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku wpłynęło 300 wniosków o zakup preferencyjny węgla, które jesteśmy zobowiązani zrealizować.

O kolejnych decyzjach zapadających w ww. temacie będziemy Państwa informować. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt-GOPS tel.:67 2569137 lub Urząd Gminy Drawsko tel.: 67 2569128.

 

Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko