Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XLIV sesja Rady Gminy Drawsko


 

Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisja z obrad XLIV zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r.  o godz. 15.00 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3oT8QKABMGZkxoeyUaghYqOjYE3vUAmjpAmblsUW0LW393WHhB4GSgW18&v=PJsSXZxnZDE&feature=youtu.be


dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego