Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dodatek węglowy! Aktualne informacje!


Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza zmiany do ustawy o dodatku węglowym:

  • wydłużony zostaje termin rozpatrywania wniosków przez gminy z 30 do 60 dni.
  • nowelizacja ta dotyczy również gospodarstw domowych, które już złożyły wnioski.

Wypłata dodatku węglowego nastąpi po przekazaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko