Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Ankieta dla LGD


link do ankiety
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przewidzianej do realizacji na lata 2023-2029 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu m.in. poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, iż ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Zarząd Czarnkowsko -Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
--
Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Adres Biura LGD
ul. Kościuszki 88/37
64-700 Czarnków
Tel. 067 344 16 53
Tel. kom. 603 07 49 45

e-mail: lgd.czarnkow@gmail.com