Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

„Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Drawski Młyn”14.04.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Drawski Młyn”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Projekt będzie realizowany w miejscowości Drawski Młyn, przy istniejącym kompleksie sportowo-rekreacyjnym. W ramach zadania chcemy wybudować drewnianą wiatę rekreacyjną z 2 kompletami do siedzenia – stół i dwie ławki, zakupić tablicę edukacyjną ściśle związaną z tematyką ryb, zakupić tablicę informującą o dofinansowaniu, wybudować boisko do siatkówki plażowej oraz zakupić kosz na śmieci do segregacji.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR oraz poprawę dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

·         Planowana całkowita wartość zadania: 50.840,82

·         Dofinansowanie: 43.214,00
                  w tym EFMR: 36.731,90
                  środki krajowe: 6.482,10

·         Wkład własny: 7.626,82

 

Termin zakończenia zadania: 31.12.2021 r.

 

 

Projekt realizowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 


Galeria:

images.png Screenshot-2020-09-25-at-11.46.43-1024x182.png