Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

O zdrowie nasze dbamy, pandemii się nie damy


Stowarzyszenie Piłka łączy pokolenia w Piłce od 01.07.2021r. do 31.10.2021r. zrealizowała projekt pt. „O zdrowie nasze dbamy, pandemii się nie damy!”. Działania polegały na zaproponowaniu mieszkańcom wsi ciekawych, atrakcyjnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz dostarczeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

Projekt był dofinansowany ze środków programu DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie. W ramach dotacji otrzymaliśmy 3.000,00 zł na jego realizację projektu, a nasz wkład własny i wolontariatu wynosił 1.950,00 zł.

Dzięki projektowi zostało zorganizowanych 9 zajęć fitness dla dorosłych i młodzieży, 2 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i 2 warsztaty dietetyczne oraz zakupiono niezbędne przyrządy wykorzystane podczas zajęć i projektor plus ekran. W treningach fitness i warsztatach uczestniczyło około 50 osób.

Głównym celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu oraz przeciwdziałanie skutkom pandemii poprzez nawiązywanie utraconych bliższych relacji międzyludzkich, a także zwiększenie aktywności mieszkańców z różnych grup wiekowych. Zdobyta wiedza na temat odżywiania pozytywnie wpłynęła na zdrowy tryb życia. Wspólne działania przyczyniły się do integracji naszej małej lokalnej społeczności i wskazały nowe formy aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.               

 

         Katarzyna Kołodziej

         Prezes Stowarzyszenia

        „Piłka łączy pokolenia” 


Galeria:

DZIALAJ LOKALNIE LOGO.jpg IMG_20210719_170638.jpg IMG_20210720_181050.jpg IMG_20210727_180541.jpg IMG_20210727_180558.jpg IMG_20210728_095416.jpg IMG_20210728_100752.jpg IMG_20210728_101619.jpg IMG_20210728_103628.jpg IMG_20210728_110637.jpg IMG_20210817_163814.jpg IMG_20210817_164323.jpg IMG_20210817_164445.jpg IMG_20210818_104425.jpg IMG_20210818_105644.jpg IMG_20210818_113239.jpg IMG_20210824_164509.jpg IMG_20210824_164706.jpg IMG_20210824_170144.jpg IMG_20211012_180607.jpg IMG_20211012_182922.jpg Logo LGD.jpg LOGOTYPY DZIAŁAJ LOKALNIE.jpg

Pliki do pobrania: