Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 45-48/2021


 

 Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 
Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: 
od dnia 10.11.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. do godz. 15:30 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).
 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z późn. zm.) osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do aktualnych wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19, czyli:
 
- zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej,
- dezynfekcji rąk przed wejściem do biura NGR za pomocą udostępnionego płynu do dezynfekcji,
- zachowania dystansu 1,5 m od innych osób przed i w biurze NGR.
 
Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.
 
Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 45/2021

 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
 
Limit środków: 300.000,00 zł.
 
Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 46/2021

 
Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.
 
Limit środków: 500.000,00 zł.  
 
Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 47/2021

 
Zakres tematyczny: P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 
Limit środków: 444.844,18 zł.
 
Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 48/2021

 
Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR.
 
Limit środków: 97.025,09 zł.
 
Szczegóły tutaj.

 

 


Galeria:

SKM_C25821102611270.jpg SKM_C25821102611320_0001.jpg SKM_C25821102611320_0002.jpg