Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXVII sesja Rady Gminy Drawsko on - line


XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko

 

Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Transmisja z obrad XXVII  zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2021 r.  o godz. 15.30 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
 

l.facebook.com/l.php

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego