Gmina
Drawsko

XXVI sesja Rady Gminy Drawsko - 24.02.2021 r. on - line


 

 Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Transmisja z obrad XXVI  zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 24 lutego  2021 r.  o godz. 15.30 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
 
www.youtube.com/watch
 
dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego