Gmina
Drawsko

Drawsko i Wieleń partnerami wspólnego projektu


  

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Współpraca jest fundamentem rozwoju w każdej dziedzinie życia, zwłaszcza w dobrze zaplanowanym działaniu marketingowym jakim jest promocja. Z jej znaczenia zdają sobie sprawę dobrze zarządzane samorządy, co w praktyce owocuje innowacyjnymi o globalnym zasięgu pomysłami. Dziś początkiem współpracy w zakresie promocji nadnoteckich obszarów z Międzynarodową Drogą Wodną E70 może pochwalić się Drawsko i Wieleń, których samorządy przystąpiły do realizacji partnerskiego projektu „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”.

         Inauguracja pierwszego spotkania przedstawicieli obu regionów odbyła się 16 lutego w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Partnerski projekt na kwotę 210910,50 zł ma charakter promocyjny, gdzie efektem docelowym jest dofinansowany w 85% z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” szereg działań, takich jak: wydawnictwa promocyjno-informacyjne (foldery turystyczne), filmy promujące, czy gadżety promocyjne. Wsparciem finansowym objęte zostaną również imprezy rekreacyjne charakteryzujące oba regiony – Gmina Wieleń „Targi Produktu Lokalnego” i Gmina Drawsko „Ryby, grzyby, las wokół nas”. W działania zostanie włączona Fundacja „Ratuj Ryby”, która obejmie promocję idei ekologii i ochrony przyrody,  Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „Anioły”, którzy zapewnią atrakcje na wodzie oraz jednostki pływające w ramach organizacji Flisu Noteckiego. Nie zabraknie degustacji potraw z ryb słodkowodnych; w ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs kulinarny pn. „Ryba słodkowodna w kuchni regionalnej”, którego regulamin podany zostanie wcześniej do publicznej wiadomości.

         Spotkanie było okazją do wręczenia przez Elżbietę Rybarczyk Burmistrza Wielenia gratulacji dla Bartosza Niezborały za pełnienie funkcji redaktora prowadzącego oraz koordynowanie prac redakcyjnych w latach 2017-2018 czasopisma wieleńskiego „Nasz Samorząd”. Wydawnictwo w roku 2020 obchodziło swe 5–lecie jako ważne i wiarygodne źródło informacji budując pozytywny wizerunek Gminy Wieleń.

To pierwsze, robocze spotkanie zespołu obu samorządów. Burza mózgów i szerokie spojrzenie pozwoliły obudować zarysy projektowego pomysłu. Gminę  Drawsko reprezentowali: Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Sylwia Marek Kierownik Referatu Organizacyjnego, Hanna Matkowska Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych; Gminę Wieleń: Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia, Krystyna Heppner Sekretarz Gminy, Hanna Forbrich Inspektor ds. współpracy ze społeczeństwem, Beata Lewandowska Inspektor ds. uzależnień, profilaktyki, kultury fizycznej i turystyki, Marcin Waśko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Alicja Adamczyk Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu wraz z Główną księgową jednostki Dominiką Marek. Drugi etap spotkania zaplanowano wstępnie już w połowie kwietnia.

Warto podkreślić, że inicjatorem pomysłu i beneficjentem całości przedsięwzięcia jest gościnna jak zawsze Gmina Wieleń, która w ramach sąsiedzkiej bliskości regionu i zaprzyjaźnionych stosunków zaprosiła Gminę Drawsko do realizacji wspólnego pomysłu. Długotrwałe prace obu gmin przy wspólnym opracowywaniu wniosku zakończyły się sukcesem i przyznaniem wyczekiwanego dofinansowania, co nas oczywiście bardzo cieszy.

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego 


Galeria:

1.jpg DSC07999.jpg DSC08006.jpg DSC08008.jpg DSC08010.jpg DSC08022.jpg DSC08024.jpg DSC08027.jpg DSC08031.jpg DSC08032.jpg DSC08035.jpg DSC08036.jpg DSC08040.jpg DSC08045.jpg