Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Podatki


Podatek leśny

Poniżek do pobrania druk informacji o lasach w podatku leśnym....

Podatek od nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128 fax: 672569135...

Podatek rolny

Poniżej znajduj sie do pobrania druk informacji oraz deklaracji o gruntach w podatku rolnym.

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128 fax:...

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp121 64-733 Drawsko tel: 67/2569128...