Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Nieruchomości, budownictwo, planowanie przestrzenne


Podział nieruchomości - informacja ogólna

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Podział nieruchomości na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28...

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Rozgraniczanie nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki lub terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks 67/256 91 35...

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dokonywanie zamiany nieruchomości

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości - informacja ogólna

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości na okres do 3 lat

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...

Rewitalizacja

W N I O S E K w sprawie wydania zaświadczenia określającego położenie nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

U Urząd Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko tel. 67/256 91 28 faks...