Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualne wzory deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Aktualne wzory można pobrać ze strony internetowej Związku Miedzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile" pod adresem: 

http://www.prgok.pl/wypelnij-deklaracje/pobierz-deklaracje