Gmina
Drawsko

Gmina Drawsko logo
Poczuj bliskość
Puszczy Noteckiej

Zapraszamy naszych gości oraz mieszkańców
do poznawania najpiękniejszych zakątków puszczy.

Gmina Drawsko w liczbach
6219 Liczba ludności (na 31.12.2020 r.)
163 km2 Powierzchnia gminy
98,59% Zrealizowane inwestycje (na 31.12.2020 r.)