Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

02-12-2021

Rodzinne Domy Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje, iż można ubiegać się o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy społecznej" na rok 2022. Celem programu jest rozwój tej formy wsparcia na terenie gmin oraz poprawa dostępności...

czytaj więcej
02-12-2021

Choinka z Nadleśnictwa Potrzebowice

I w tym roku Nadleśnictwo Potrzebowice nie zapomniało o Gminie Drawsko i wczoraj Ernest Śliwiński Komendant Posterunku Straży Leśnej dostarczył do naszego urzędu piękne zielone świerkowe drzewko -symbol zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Choinka stanęła przed Urzędem Gminy Drawsko....

czytaj więcej
01-12-2021

Koronawirus obostrzenia, limity

Szanowni Państwo Przypominamy o nadal obowiązujących obostrzeniach, limitach: ,,Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i...

czytaj więcej
01-12-2021

1,6 mln złotych na wyasfaltowanie ścieżek rowerowych!

Gmina Drawsko otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko–Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”. Dofinansowanie w wysokości 85%...

czytaj więcej
30-11-2021

Pierwszy w historii Gminy Drawsko film promocyjny!

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu pierwszy w historii Gminy Drawsko FILM PROMOCYJNY. Film prezentuje miejsca ważne dla gminy z punktu widzenia historycznego, infrastrukturalnego, sportowego, przyrodniczego oraz inwestycyjnego. Produkcja ma na celu zachęcić mieszkańców i turystów...

czytaj więcej
30-11-2021

Radni obradowali na XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko

XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył 29 listopada br. Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski w obecności 13 radnych. Uchwalono dwa całoroczne programy na rok 2022 - „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3...

czytaj więcej
30-11-2021

Wymiana Centrali Telefonicznej

Szanowni Państwo! W związku z wymianą Centrali Telefonicznej w Urzędzie Gminy Drawsko w chwili obecnej możecie Państwo mieć trudności z dodzwonieniem się do Urzędu Gminy w Drawsku. Z pracownikami proszę kontaktować się poprzez telefony komórkowe wskazane na stronie internetowe...

czytaj więcej