Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

07-03-2023

„Ocalmy pamiętniki naszej przeszłości, przechowajmy pamięć o ludziach , którzy tę przeszłość tę tworzyli…”

„Ocalmy pamiętniki naszej przeszłości, przechowajmy pamięć o ludziach , którzy tę przeszłość tę tworzyli…” - tak zatytułowany był artykuł autorstwa Pani Leonii Bielawskiej, poświęcony zbiorom z Drawskiej Izby Pamięci, przeniesionym w roku 2007 do Szkoły Podstawowej w...

czytaj więcej
07-03-2023

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Drawsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Drawsko Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)...

czytaj więcej
07-03-2023

Umowy na dotacje podpisane

Umowy na dotacje podpisane Początkiem roku ogłaszamy konkurs, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresie wsparcia działalności sportowej dla organizacji prowadzących szkolenia, zajęcia treningowe i rozgrywki dla dzieci, młodzieży i grup seniorskich. Na podstawie...

czytaj więcej
06-03-2023

Przywitaliśmy nowego proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce

Przywitaliśmy nowego proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce W dniu dzisiejszym gościliśmy w Urzędzie Gminy Drawsko księdza proboszcza Pawła Czwojdraka, który jest nowym gospodarzem piłeckiego probostwa. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko...

czytaj więcej
03-03-2023

Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023

Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych zgłoszeń o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach...

czytaj więcej
03-03-2023

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkuru ofert

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkuru ofert w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2023r. w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek...

czytaj więcej
03-03-2023

INFORMACJA O DYŻURZE TERAPEUTY ZAJMUJĄCEGO SIĘ OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, JAK RÓWNIEŻ SPRAWCÓW I OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ.

INFORMACJA O DYŻURZE TERAPEUTY ZAJMUJĄCEGO SIĘ OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, JAK RÓWNIEŻ SPRAWCÓW I OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

czytaj więcej
02-03-2023

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W zdrowym ciele, zdrowy duch - Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie promuje zdrowie wśród miejscowych Seniorów… Z okazji Tygodnia dla Zdrowia, zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie w dniach od 20 do 24 lutego 2023r.,...

czytaj więcej
02-03-2023

Informacje o poradniku nt. Budownictwa Drewnianego

Szanowni Państwo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało poradniki pt. „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji", skierowane odpowiednio do inwestorów samorządowych i...

czytaj więcej