Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

01-12-2023

LV sesja Rady Gminy Drawsko

Posiedzenie LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko otworzył w dniu 29 listopada 2023 r. Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko w obecności 13 radnych. Oprócz bieżących zmian w budżecie na 2023 r. oraz zmian w WPF na lata 2023-2035 radni przyjęli jednogłośnie na 2024 r....

czytaj więcej
29-11-2023

ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. przypomina o zabezpieczeniu wodomierza i instalacji wodnej przed zimą!

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. przypomina o zabezpieczeniu wodomierza i instalacji wodnej przed zimą! W okresie zimowym właściciele nieruchomości lub zarządcy zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, aby...

czytaj więcej
29-11-2023

Usunięto 72 tony azbestu z terenu Gminy Drawsko

W październiku br. zakończono realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko”, na wykonanie którego pozyskano dofinansowanie w wysokości 36.380,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

czytaj więcej
28-11-2023

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Drawsko, dnia 27.11.2023r. Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały - rocznego ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok...

czytaj więcej
27-11-2023

Nowelizacja ekoprojektu - konsultacje społeczne

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno Niestety w proponowanych w projekcie...

czytaj więcej
27-11-2023

Ogłoszenie ZKiW- awaria wody w Drawsku!

Ogłoszenie Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w Drawsku na ul. Powstańców Wlkp. w dniu 27.11.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla...

czytaj więcej
24-11-2023

Młodzieżowa Rada Gminy Drawsko

W Gminie Drawsko już wkrótce zostanie utworzona Młodzieżowa Rada Gminy. Będzie ona organem konsultacyjno-doradczym i reprezentacją młodzieży z terenu naszej gminy. Na działania związane z utworzeniem młodzieżowej rady otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych....

czytaj więcej