Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

21-11-2022

Informacje dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW!!!

UWAGA!!! Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powinny do 30 listopada 2022r. złożyć oświadczenie dostawcy prądu. Jego dotrzymanie to warunek, aby od 1 grudnia 2022r. jako mikroprzedsiębiorcy mogli korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh tj.79 groszy/kWh....

czytaj więcej
18-11-2022

Ślubowanie nowego urzędnika

,,Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania." Takie słowa ślubowania wypowiedziała dziś Angela Buśko Podinspektor d.s. ewidencji, dowodów...

czytaj więcej
17-11-2022

Błękitno-zielona inicjatywa w Parku Grzybowym w Piłce

Doposażono plac zabaw w Parku Grzybowym w Piłce w nowe urządzenia zabawowe. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach konkursu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wkład własny...

czytaj więcej
15-11-2022

Konsultacje społeczne

Drawsko, 15.11.2022r. Konsultacje społeczne projektu rocznego ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

czytaj więcej
15-11-2022

Informacje na temat zakupu węgla po cenach preferencyjnych!

Drawsko, 15.11.2022r. Wójt Gminy Drawsko informuje, że punkt sprzedaży węgla opałowego w Gminie Drawsko, będzie znajdował się w składzie węgla- Firma Handlowa ,,JERZYK’’ Piotr Jerzy ul. Polna 25, Pęckowo, 64-733 Drawsko tel. 502 469 502. Informuję również, że w chwili...

czytaj więcej