Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

17-06-2022

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko - jednogłośnie !!!

Podczas najważniejszej w roku sesji Rady Gminy Drawsko, w środę 15 czerwca br. radni udzielili Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Absolutorium jest wyrazem oceny działalności Wójta ze strony Rady Gminy i jest oceną...

czytaj więcej
14-06-2022

XL sesja Rady Gminy Drawsko

XL sesja on – line Rady Gminy Drawsko Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób...

czytaj więcej
10-06-2022

Dni Gminy Drawsko coraz bliżej

Po prawie dwóch latach przerwy powracamy do organizacji Dni Gminy Drawskow pełnym wymiarze. Tegoroczne wydarzenie w barwach słońca i nieba symbolizować będzie solidarność z Ukrainą. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć pozytywną energię i dobrze się z nami bawić. Zapraszamy...

czytaj więcej
09-06-2022

Sesja absolutoryjna - 15.06.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 15.06.2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko odbędzie się posiedzenie XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko. Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe: a. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji....

czytaj więcej
09-06-2022

Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Drawsko

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Drawsko dofinansowanie w wysokości 50 000 złotych w ramach konkursu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce w urządzenia sensoryczne i...

czytaj więcej