Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualności

27-08-2021

Nabór na stanowisko konserwator

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. ogłasza : Nabór na stanowisko konserwator 1. Warunki zatrudnienia: a) miejsce pracy – ZKiW w Drawsku Sp. z o.o., obszar wykonywanej pracy - teren Gminy Drawsko, b) forma zatrudnienia - umowa o pracę, c) wymiar...

czytaj więcej
27-08-2021

Wizyta komisji konkursowej

25 sierpnia gościliśmy w Urzędzie Gminy Drawsko przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, którym zaprezentowaliśmy ubiegłoroczny V Turniej Wsi. Właśnie V Turniej Wsi został zgłoszony do konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju...

czytaj więcej
25-08-2021

Sztuki walki lekarstwem na Covid 19

Już od 12 lipca 2021 roku na boisku wiejskim w Kamienniku odbywają się na bezpłatne zajęcia ze sztuk walki – samoobrony. Inicjatywa wspierana jest przez Gminę Drawsko. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki od lipca do września 2021r. w dwóch grupach wiekowych: dzieci do 10...

czytaj więcej
24-08-2021

XXX sesja on-line

Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Transmisja z obrad XXX...

czytaj więcej