Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktywnie i zdrowo


 

W ramach realizowanych zadań Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Organizowanie przedsięwzięć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i/lub starszych, Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika organizuje inicjatywę pt. „Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych osób niepełnosprawnych i starszych”.

Już 12 czerwca 2024 roku rozpoczęły się bezpłatne zajęcia fitness-owe na Orliku w Chełście i 13 czerwca na boisku wiejskim w Kamienniku. Jest to przedsięwzięcie mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i starszych. Zajęcia fitness-owe prowadzone są przez instruktorkę fitness, Panią Judytę. Ogółem w ramach zadania będzie zrealizowanych 20 godzin zajęć informatycznych i 20 zajęć fitness-owych.

Zajęcia fitness-owe odbywają się dwa razy w tygodniu, o godzinie 1800, w poniedziałek na Orliku lub w świetlicy wiejskiej w Chełście natomiast w czwartek na boisku wiejskim lub świetlicy wiejskiej w Kamienniku.  Panie z Chełstu, Kawczyna i Kwiejc przyjeżdżają na zajęcia do Kamiennika, natomiast panie z Kamiennika, Kwiejc i Kawczyna przyjeżdżają do Chełstu. Zatem, zajęcia fitness-owe cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Aktywność fizyczna jest podstawowym warunkiem profilaktyki zdrowotnej, pomaga odprężyć się,

redukuje stres, korzystnie wpływa na zdrowie emocjonalne, fizyczne i psychiczne pod wieloma

aspektami. Jest dobrą rozrywką, świetną okazją do spotkań i oderwania się na chwilę od domowych

obowiązków. Sport to zdrowie, a zdrowie jest podstawą długowiecznej egzystencji, która jest

kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej.

Zajęcia fitness-owe umożliwiają krzewienie pozytywnych postaw społecznych i zapobiegają

wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, nadwagę i niepełnosprawność.

Zadanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności fizycznej mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, wdrożenie inicjatywy lokalnej na rzecz społecznej integracji. Skutkiem realizacji zadania jest wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia, motywowanie i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, rozwoju osobistego oraz dbanie o dobrą kondycję psychofizyczną, o ciało i umysł.

 

Łucja Magdziarz

                Prezes Stowarzyszenia 


Galeria:

20240613_181754.jpg 20240613_181839.jpg 20240617_185153.jpg 20240617_185212.jpg 20240620_181153.jpg 20240620_181233.jpg 20240624_180705.jpg 20240624_180758.jpg 20240624_180932.jpg 20240624_181021_1.jpg 20240624_181028_1.jpg 20240624_182339.jpg 20240701_182104.jpg 20240701_182150.jpg 20240701_182201.jpg 20240701_182209.jpg logo4.png Logo_stowarzyszenia_kwadrat.jpg

Pliki do pobrania: