Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Zakończono budowę Drawskiej Strefy Aktywności w Drawsku


Realizacja projektu była możliwa dzięki 100% dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego pozyskano 287 tysięcy złotych.

Na placu przy dawnej szkole podstawowej w Drawsku powstał zręcznościowy plac zabaw wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia, które zapewnią dzieciom wiele radości i zabawy. Na oczyszczonej nawierzchni kortu wymalowano linie do gry oraz zamontowano nowe tablice z obręczą do koszykówki. Całości dopełniły nowe ławki parkowe, lampy solarne, kosze na śmieci i monitoring. Ponadto odmalowano istniejące ogrodzenie i słupy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ich opiekunami do korzystania z tego nowego miejsca rekreacji i integracji społecznej.

 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja ma na celu: stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej - Drawskiej Strefy Aktywności.

Przewidywane wyniki: budowa obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt. 


Galeria:

20240621_102546.jpg 20240621_102631.jpg 20240621_102640.jpg 20240621_102646.jpg 20240621_102716.jpg 20240621_102733.jpg