Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Umowy na remonty świetlic podpisane


Dzisiaj w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała wraz z zastępcą skarbnika Bogumiłą Wyrwa podpisali umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego.

Przedstawicielom gminy towarzyszyła Sołtys Sołectwa Piłka – Pani Marta Książek.

W ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” programu Wielkopolska Odnowa Wsi sołectwa z Gminy Drawsko uzyskały 140 tys. złotych dofinansowania.

Sołectwo Piłka otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 000 zł. Na realizację zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 48 925,00 oraz funduszu sołeckiego w wysokości 1 000,00. Remont obejmie główną salę świetlicy, kuchnię oraz zaplecze kuchenne.

Sołectwo Marylin otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 000 zł. Na realizację zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 47 949,72 oraz funduszu sołeckiego w wysokości 2 000,00. Projekt zakłada remont instalacji elektrycznej, szpachlowanie, równanie i malowanie ścian oraz sufitów.

Dzięki tym środkom będziemy mogli przeprowadzić remonty w świetlicach wiejskich, które są ważnym miejscem integrowania społeczności lokalnej oraz organizowania różnorodnych aktywności kulturalnych i społecznych. Remonty pozwolą nam poprawić warunki funkcjonowania tych miejsc i zapewnić bardziej komfortowe warunki dla użytkowników.

 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych


Galeria:

447886574_489275460225503_7737814328776508005_n.jpg 448874080_448139901512469_3049791605458120022_n.jpg 449497506_1106826307535803_6813551261736122884_n.jpg 449754741_1897992727338650_2348359684670597670_n.jpg