Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Drawska Strefa Aktywności


 

Plac przy dawnej szkole podstawowej w Drawsku dostanie nowe życie. Niebawem rozpocznie się na nim budowa Drawskiej Strefy Aktywności.

W ramach zadania powstanie zręcznościowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży o nawierzchni piaskowej. Na oczyszczonej nawierzchni kortu zostaną wymalowane linie do gry w koszykówkę, a na istniejących słupach zostaną zamontowane nowe tablice z obręczą. Całość dopełnią nowe ławki parkowe, lampy solarne, kosze na śmieci i monitoring.

Koszt inwestycji wynosi 287 tysięcy złotych.

Wykonawcą zadania jest firma Elektrowent Sp. z o.o. z Piły. Prace zostaną zakończone do połowy czerwca bieżącego roku. 

Inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki pozyskanemu przez LZS SOKÓŁ Drawsko dofinansowaniu, które pokryje 100% kosztów zadania.

 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja ma na celu: stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej - Drawskiej Strefy Aktywności.

Przewidywane wyniki: budowa obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt. 


Galeria:

20240327_150419.jpg 20240327_150502.jpg