Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

UWAGA!!! Awaria wody w Drawsku i Drawskim Młynie!!!


Drawsko, dn. 06.02.2024r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 
 

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje,  że  w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  06.02.2024r.  od godz. 13:00 do godz.16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Drawska i Drawskiego Młyna.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

       Z poważaniem,

      (-) Krystian Kawczyński

Prezes Zarządu

Zakładu Kanalizacji i Wodociągów

                                                                       w Drawsku Sp. z o. o.