Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego!


 

Dostępny jest nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego! Wniosek znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/989d59b7-9231-4aee-ab6e-6dca830aa50c

Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.

Wnioski przyjmowane są w biurze nr 15 - w godzinach pracy urzędu.Paweł Piątek

podinspektor ds. zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, aktywizacji i współpracy