Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

LVII sesja Rady Gminy Drawsko on-line


Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisja z obrad LVII zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2024r.  o godz. 15.30 będzie dostępna pod linkiem poniżej:

https://youtube.com/live/-sG2KFc3cLI?feature=share

 

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego