Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

LV sesja rady Gminy Drawsko on - line


Zgodnie z art. 20 ust.1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisja z obrad LV zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Drawsko, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023r.  o godz. 15.00 będzie dostępna pod linkiem poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=P0bzY5e1Vq8

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego