Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Radość wyplatania rękodzieł nie tylko z włóczki


Radość wyplatania rękodzieł nie tylko z włóczki

 

23 kwietnia 2023 roku podczas AGRO TARGÓW, Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika znalazło się w gronie laureatów konkursu „Aktywni Mieszkańcy 2023”, w kategorii „Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”, zadanie pt. „Radość wyplatania rękodzieł nie tylko z włóczki”. Jest to autorski projekt  Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, realizowany w ramach  poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity koszt zadania wynosił 1600 zł, w tym koszt pracy w ramach wolontariatu 600 zł i zakup materiałów na zajęcia rękodzielnicze, warsztaty sprawności manualnej oraz zakup pistoletu do kleju, lampy solarnej i stelaży na wystawę promocyjną wynosił 1000 zł.

 

W ramach zadania zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców i gości oraz przedszkolaków wsi Kamiennik i Kwiejce oraz wystawa podsumowująca rękodzieła nie tylko z włóczki pod wiatą na boisku wiejskim w Kamienniku w dniu 11 listopada. Zrealizowane zajęcia inicjowały twórcze i kreatywne ozdoby, maskotki, przytulanki, poduszki, które przyozdobiły mieszkania, albo są maskotkami dla dzieci. Uczestnicy warsztatów poznawali różne sposoby wykonania rękodzieł z włóczki, przeplatali, szydełkowali i przyozdabiali dodatkami. Wykazali się innowacyjnością, gdyż wykonywali coś swojego, niespotykanego i twórczego. Inicjatywa ta, była wyzwaniem do wspólnych spotkań, do wykonania poduszek, szalików, maskotek i wielu innych rękodzieł, z których uczestnicy warsztatów czerpali radość tworzenia czegoś nowego, czegoś innowacyjnego a włożona praca potwierdziła i umocnić ich w przekonaniu, że podjęte działanie nie było trudne.

Zadanie będzie realizowane w godzinach popołudniowych w świetlicy wiejskiej w Kamienniku oraz w przedszkolu w Kamienniku. Warsztaty odbywały się w godzinach popołudniowych o godz. 1700 lub 1800. Zajęcia z przedszkolakami były przeprowadzone 3 listopada, po wcześniejszym uzgodnieniu daty z Panią Anią, nauczycielką Oddziału Przedszkolnego w Kamienniku. Ogółem zadanie było realizowane przez 40 godzin. Również panie biorące udział w warsztatach, zainspirowane tworzeniem swych dzieł pracowały w swoim wolnym czasie w domu. Przedszkolaki uczyły się wiązać węzełki, poznawać zwierzęta i przeplatać je na kartce. Za włożony wysiłek otrzymały maskotki wykonane przez mieszkańców w ramach zadania „Aktywni Mieszkańcy 2023”.

Główny cel inicjatywy został spełniony, gdyż uczestniczki warsztatów wyplatały rękodzieła nie tylko z włóczki, zagospodarowały czas wolny, nawiązały pozytywne relacje międzypokoleniowe i propagowały formę aktywności twórczej. Zadanie zaktywizowało lokalne środowisko i jednocześnie rozwinęło rękodzieło artystyczne, a przede wszystkim pomogło rozładować emocje i zrobić coś swojego, które dało im radość i satysfakcję. Inicjatywa pomogła rozwinąć zainteresowania twórcze wśród uczestników, umiejętności dostrzegania piękna, sprawności manualnej i pomysłowości twórczej.  Jedna z uczestniczek nauczyła się również szydełkować.

Ekspozycja rękodzieł nie tylko z włóczki odbyła się 11 listopada przy świetle lamp solarnych, pokazała ukryte zdolności uczestniczek warsztatów, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do tworzenia czegoś nowego, kreatywnego i doskonałego. Wyplatanie rękodzieł z włóczki, spotkania dzieci i rodziców na warsztatach rękodzielniczych, wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa, pogłębiła się ich więź a wspólne spotkania inicjowały aktywność mieszkańców wsi na rzecz dobra wspólnego, poznania czegoś nowego, innowacyjnego.

Łucja Magdziarz

              Prezes Stowarzyszenia 


Galeria:

20231020_185244.jpg 20231020_185301.jpg 20231020_185308.jpg 20231020_193920.jpg 20231020_193923.jpg 20231020_193952.jpg 20231025_182821.jpg 20231025_182826.jpg 20231025_182844.jpg 20231030_181801.jpg 20231103_100158.jpg 20231103_100213.jpg 20231103_100215.jpg 20231103_100302.jpg 20231103_100340.jpg 20231103_100459.jpg 20231103_100543.jpg 20231103_100605.jpg 20231103_100809.jpg 20231103_101117.jpg 20231103_101217.jpg 20231103_101452.jpg 20231103_101554.jpg 20231103_101906.jpg 20231103_102045.jpg 20231103_102646.jpg 20231103_102722.jpg 20231103_102800.jpg 20231103_102808.jpg 20231103_103035.jpg 20231103_103359.jpg 20231103_103706.jpg 20231103_104214.jpg 20231103_111701.jpg 20231103_112152.jpg logo_am.jpg Logo_stowarzyszenia_kwadrat.jpg