Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Gmina Drawsko otrzymała 2,7 mln złotych!


Rozstrzygnięto kolejne konkursy dotacyjne.

Gmina Drawsko otrzymała 2,7 mln złotych! 

W ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące inwestycje:

*  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko.
Całkowita wartość szacunkowa: 2.041.000,00
Dofinansowanie 98%: 2.000.000,00

*  Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko. Przedmiotem inwestycji jest wymiana źródeł i instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych i kulturalnych Gminy Drawsko, tj. w Szkołach Podstawowych, Gminnym Przedszkolu Publicznym i jego oddziałach oraz filiach Gminnej Biblioteki Publicznej.
Całkowita wartość szacunkowa: 510.300,00
Dofinansowanie 98%: 500.000,00

*  W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie wyremontowana droga gminna w Piłce (w stronę Piłka-Folwark). Umowa o dofinansowanie na realizację zadania, została zawarta 14 września br. pomiędzy Bartoszem Niezborała Wójtem Gminy Drawsko i Skarbnikiem Anną Zurman a Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim.
Całkowita wartość: 404.680,36

Dofinansowanie 50%: 202.340,18

 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 


Galeria:

IMG_20230915_171017.jpg IMG_20230915_171022.jpg