Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Planowane wyłączenia prądu w Gminie Drawsko!!!


ENEA Operator sp. z o.o., informuje mieszkańców Gminy Drawsko o planowanych wyłączeniach prądu.

Obszar  Drawsko
w dniach: 2023-09-28,
w godzinach:  28 wrz 08:00 - 28 wrz 09:00
miejscowość Marylin 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 27, 29, 34, 81,
84, 87, 99, 100, dz. 43/7, 45/2, 80, 151/2, 160/4, 162, 164/2,
172/8-18, 172/21-23, 172/29-44, 185/5.


Obszar  Drawsko
w dniach: 2023-09-28,
w godzinach:  28 wrz 09:00 - 28 wrz 17:00
miejscowość Marylin 1, 2, 3, 4, 4A, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 27, 29, 99, 100, 161, dz. 68/2, 68/4, 68/6, 68/10,
68/12-13, 68/15, 151/2, 160/4, 172/44, 185/5, miejscowość
Dąbrówka 1, miejscowość Piłka 2, 4, 5.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wylaczenia-eneaoperator.pl