Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!


GMINNY  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

ROZSTRZYGNIĘTY!

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią 7 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Z ortografią za pan brat”.  W zmaganiach ortograficznych wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych: w Chełście, Drawsku, Drawskim Młynie, Piłce i Pęckowie. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Henryka Fabiańska, Małgorzta Sawala, Katarzyna Giś, Halina Mądrawska, Ewa Kuźmin, Agnieszka Wilgucka – Sikora, Barbara Pertek, Wioletta Tecław, Małgorzata Śmierzchalska, Greta Misiołek i Kamila Mumot.

Tegorocznym zmaganiom ortograficznym uczniów przyświecało kilka celów: podniesienie kompetencji ortograficznych, doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, motywowanie do pracy z lekturą oraz integrowanie środowiska gminnego.

            Uczniowie z klas II – III zapisywali dyktowany przez nauczyciela tekst pt. „Wiosną przyroda budzi się do życia”. Natomiast starsi uczniowie pisali fragment tekstu literackiego, który pochodził z lektury omawianej na lekcjach języka polskiego: „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy, „Chłopcy z Placu Broni” F. Molnara, „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, „Latarnik” H. Sienkiewicza, „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego.

            Po sprawdzeniu przez komisję konkursową tekstów dyktand laureatami gminnego konkursu  zostali:

W kategorii klas II:

I miejsce ex aequo – Zuzanna Dubiel (SP Drawsko), Daria Sośnica (SP Chełst), Maria Tomiak (SP Pęckowo),

II miejsce – Martyna Drózd (SP Drawski Młyn).

 

W kategorii klas III:

I miejsce ex aequo – Piotr Krata (SP Piłka), Hubert Rembarz (SP Drawsko), Amelia Kwiatkowska, Wojciech Drózd  (SP Drawski Młyn),

II miejsce – Karolina Jędrzejewska (SP Chełst),

III miejsce – Magdalena Kowal (SP Drawsko).

 

W kategorii klas IV:

I miejsce – Anna Pertek (SP Drawsko),

II miejsce – Zofia Banecka (SP Pęckowo),

III miejsce – Nikodem Prostak (SP Chełst).

 

W kategorii klas V:

I miejsce – Nadia Mąkowska (SP Drawski Młyn),

II miejsce – Alicja Giś (SP Drawsko).

 

W kategorii klas VI:

I miejsce – Maja Gębala (SP Chełst),

II miejsce – Fryderyk Fobka (SP Drawsko),

III miejsce – Szymon Jasiński (SP Pęckowo).

 

W kategorii klas VII:

I miejsce ex aequo – Patrycja Bogucka (SP Chełst), Julianna Łech (SP Drawsko),

II miejsce – Maria Szustakowska (SP Pęckowo).

 

W kategorii klas VIII:

I miejsce – Maciej Heft (SP Drawsko),

II miejsce - Kaja Kościołowicz (SP Drawsko),

III miejsce ex aequo – Lena Tomkowiak (SP Chełst), Anna Skrzeszewska (SP Piłka).

 

Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymał uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej w Piłce za bezbłędne napisanie dyktanda o tematyce wiosennej. Brawo!

Podczas ortograficznych zmagań swoją obecnością zaszczycił nas Pan Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko, który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałej znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wspólnie                           z nauczycielami wręczył nagrody i dyplomy. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i słodkiego poczęstunku dla uczestników konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów! Kolejna edycja konkursu odbędzie się już za rok w Szkole Podstawowej w Piłce. Do zobaczenia!

Kamila Mumot

Nauczycielka SP Pęckowo

 


Galeria:

324042827_145441424789921_4804467490556817486_n.jpg 334258525_1347935842654401_613934088832297989_n.jpg 334878511_1430141884393901_3711124258888352067_n.jpg 334884355_760899618786426_2152283315860334613_n.jpg 334889776_134940926169475_5091598323679289471_n.jpg 334898154_577355540990058_5761164221926402446_n.jpg 334927502_3440242149581236_8665030056644785119_n.jpg 334928135_157778253418339_3582166244615942386_n.jpg 334979795_597627378961702_190373947947114580_n.jpg