Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Umowy na budowę boisk podpisane!!!


Umowy na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko” podpisane!

7 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Drawsko Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko w towarzystwie Anny Zurman Skarbnik Gminy Drawsko oraz Dariusza Bielawskiego Kierownika Referatu Technicznego podpisał umowy na realizację trzech zadań dotyczących infrastruktury sportowej.

Wykonawcą boisk wielofunkcyjnych w Drawskim Młynie i Piłce jest Konsorcjum Gartenbruk sc, Tomasz Grzegorek, Krzysztof Grzegorek z Lubiewa.

Wartość inwestycji:

Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią w Drawskim Młynie – 1.148.510,59 zł

Boisko wielofunkcyjne w Piłce – 458.601,70 zł

Wykonawcą termomodernizacji hali sportowej w Drawsku jest firma MARBUD Mirosław Pokrzywka z Sarbki.

Wartość inwestycji – 1.234.747, 20 zł

Podpisane umowy zakładają realizację wszystkich trzech zadań w ciągu 8 miesięcy.

90% dofinansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

UG Drawsko

 


Galeria:

DSC_0233.JPG DSC_0235.JPG DSC_0237.JPG DSC_0243.JPG DSC_0247.JPG DSC_0249.JPG DSC_0252.JPG DSC_0253.JPG