Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dzień Pracownika Socjalnego


W dniu wczorajszym tj. 28 listopada br., w siedzibie Klubu Senior+ w Drawsku,  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta pomocy społecznej – DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni pracownicy pomocy społecznej naszej gminy oraz Wójt Gminy Drawsko – Bartosz Niezborała, Sekretarz Gminy Drawsko – Anna Fręś i Skarbnik Gminy Drawsko – Anna Zurman.

Podczas spotkania, Wioletta Krysztofiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, podziękowała wszystkim współpracownikom za ich pomoc i dotychczasowe zaangażowanie, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy kolejny dzień pracy, dawał jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Wójt Gminy Drawsko, podziękował pracownikom pomocy społecznej za ich pomoc, świadczoną na rzecz mieszkańców naszej społeczności, jednocześnie złożył życzenia, m.in. „wszelkiej pomyślności, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy”.

Dzień Pracownika Socjalnego, ustanowiony został przepisami ustawy od dnia 1990r. a z czasem stał się świętem wszystkich pracowników służb społecznych.

W Gminie Drawsko, służby pomocy społecznej stanowią obecnie: 6 etatowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5 opiekunek środowiskowych - wykonujących swoją pomoc w miejscu zamieszkania osób chorujących, opiekun Klubu Senior+ oraz Asystent rodziny - wspierający 3 rodziny będące w kryzysie.

„Starajmy się tak postępować i tak żyć,

By nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało

Dachu nad głowa i chleba na stole,

By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”

(Jan Paweł II)

Wioletta Krysztofiak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Drawsku

 


Galeria:

315218282_689243656131272_4908770442669207453_n.jpg 316509905_870476097730439_4091290365821334254_n.jpg 316582425_837242880855325_2921412547848994177_n.jpg 316650403_1346396319439202_3097556093051373868_n.jpg 316662327_1508726822906488_5820225079959756702_n.jpg 316855540_865767048191833_8349327465166134537_n.jpg życzenia.jpg