Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Certyfikat "Nadnotecka Marka" - zgłoś swój produkt spożywczy!!!


CERTYFIKACJA PRODUKTÓW REGIONALNYCH ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH „NADNOTECKA MARKA”
Do 12 grudnia 2022 r. można zgłaszać produkty spożywcze w ramach certyfikacji produktów regionalnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich „Nadnotecka Marka”.
Certyfikat to znakomite wyróżnienie produktu, a jednocześnie podkreślenie głębszej identyfikacji z regionem.
Podmiotem wprowadzającym i zarządzającym Certyfikacją jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Do procesu Certyfikacji mogą przystąpić podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne działające na obszarze powiatów, miast i gmin leżących na obszarze funkcjonowania Związku. Każdy podmiot, którego produkt cechuje się wysoką jakością, dobrą reputacją oraz szczególnymi cechami wynikającymi z tradycyjnego charakteru kwalifikuje się do przyznania Certyfikatu.
Certyfikację prowadzi Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w oparciu o Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się Certyfikatem Jakości „Nadnotecka Marka”
Cele główne Certyfikacji to:
a) promowanie lokalnych producentów, a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów,
b) wykorzystanie potencjału gospodarczego Regionu,
c) marketingowe wykorzystanie dziedzictwa rzeki Noteci i rejonu nadnoteckiego,
d) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dostępności komercyjnej do produktów lokalnych wytwarzanych na terenie Związku.
Produkty, które ubiegają się o oznaczenie Certyfikatem Jakości, powinny charakteryzować się następującymi cechami:
a) związek z obszarem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,
b) związek z regionem (historyczny, kulturowy)
c) unikalność produktu charakterystyczna dla regionu,
d) promowanie regionu, w którym powstały,
e) sposób wytwarzania przyjazny dla środowiska,
f) ogólnodostępność.
W przypadku pozytywnej oceny dotyczącej wypełnienia kryteriów Certyfikacji podmiot otrzymuje potwierdzenie w postaci Certyfikatu i materiałów graficznych oraz jednoczesne prawo do posługiwania się prestiżowym oznaczeniem NADNOTECKA MARKA w swojej działalności promocyjnej.
Produkt do Certyfikacji zgłosić można poprzez:
a) wypełnienie formularza elektronicznego wpisując niezbędne dane oraz załączając pliki ze zdjęciami produktu.
b) wypełnienie formularza i przesłanie na adres Sekretariatu Certyfikacji: Stowarzyszenie wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn, tel/fax. (033) 851 44 81, e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania poniżej


Pliki do pobrania: