Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku


Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku

24 kwietnia 2022 roku podczas tegorocznych AGRO TARGÓW, Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika znalazło się w gronie laureatów konkursu „Aktywni Mieszkańcy 2022”, w kategorii „Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”, zadanie pt. „Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku”. Jest to autorski projekt  Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, realizowany w ramach  poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity koszt zadania wynosił 1600 zł, w tym koszt pracy w ramach wolontariatu 600 zł i zakupu materiałów na zajęcia rękodzielnicze, warsztaty sprawności manualnej oraz zakup dwóch lamp solarnych na wystawę promocyjną wynosił 1000 zł.

 

Już w kwietniu miały rozpocząć się zajęcia pt. „Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku”, niestety okres letni uniemożliwił zakup futerka z długim włosem na brody krasnali, dlatego wznowienie jesienią funkcjonowania świetlic umożliwiło rozpoczęcie warsztatów rękodzielniczych. Pomysł na wykonanie krasnalów zabrał się z nazwy Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku, Oddziału Przedszkolnego w Kamienniku. Każdy oddział ma swoją nazwę, a przedszkolaki w Kamienniku nazywają się „Krasnoludki”.

Pani Ania, prowadząca warsztaty rękodzielnicze, już w czerwcu uszyła pierwszego dużego krasnala oraz kilka mniejszych krasnoludków, zrobiła szablony, wykroiła części oraz sama uszyła ręce, stopy, rękawiczki, czapki oraz tułów krasnali. Projektowała najbardziej optymalny model krasnala, taki który będą mogły zrobić dzieci przedszkolne. Pracę tę wykonywała w ramach pracy wolontariatu, w domu.

Pierwsze warsztaty rękodzielnicze odbyły się w świetlicy wiejskiej w Kwiejcach, później w Kamienniku. Na zajęcia tłumnie przyszli rodzice z dziećmi, którzy byli ciekawi poznania techniki wykonania krasnali. Choć sami twierdzili, że są mało kreatywni i twórczy, to ich sprawność manualna była bardzo duża. Udział w warsztatach poprawił ich koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, koncentrację uwagi. Na zajęciach dzieci wraz z rodzicami wypychali kulką silikonową tułów, ręce, stopy, rękawiczki i czapki. Również doszywali ręce do tułowia, pletli warkocze, robili noski, przyklejali czapki i rękawiczki oraz zdobili koronkami, szyszkami, gwiazdkami innymi ozdobami. Każde dziecko wykonało krasnala i krasnoludka, a ci bardziej aktywni zrobili nawet po trzy krasnale. Natomiast podczas zajęć rękodzielniczych w przedszkolu, Pani Ania, prowadzącą warsztaty, uczyła dzieci wypychania tułowia, rączek, stóp, rękawiczek i czapek kulką silikonową, w czym pomagała Pani Sandra, nauczycielka w Przedszkolu w Kamienniku oraz Pani Ania, kucharka. Również 3-letnie dzieci bardzo dobrze radziły sobie z pracami rękodzielniczymi. Zachwyt i zapał dzieci był pełen ciekawości i podziwu, że mogą być artystami przy tworzeniu własnego krasnala. Należy podkreślić również to, że każde dziecko, które wykonało krasnala na świetlicy wiejskiej, czy w przedszkolu, otrzymało krasnala na własność, do domu po zorganizowanej wystawie pod wiatą w Kamienniku. Dlatego zadowolenie dzieci i rodziców z udziału w warsztatach rękodzielniczych było ogromne. 

Założeniem projektu było również wykonanie wystawy, dlatego przy zakupionych lampach solarnych, pod wiatą w Kamienniku, zebrali się mieszkańcy, goście i dzieci, by podziwiać prace swoich pociech, pokazać ukryte zdolności uczestników warsztatów, ich kreatywność i doskonałość co pobudzi ich do aktywności i dalszego działania oraz do rozwoju osobowości. Ekspozycja krasnali wzbudziła zachwyt i podziw do tworzenia czegoś nowego, kreatywnego i doskonałego. Cel inicjatywy został zrealizowany. Krasnoludki zamieszkały w domach uczestników warsztatów, nastąpiła również integracja kilku pokoleń mieszkańców i gości, nawiązywania pozytywnych relacji międzypokoleniowych i propagowanie form aktywności artystycznych. Zadanie zaktywizowało lokalne środowisko i jednocześnie rozwinęło rękodzieło artystyczne, dało radość i satysfakcję.

Inicjatywa pt. „Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku” zaktywizowała lokalne środowisko i jednocześnie rozwinęła rękodzieło artystyczne, a przede wszystkim pomogła odejść od komputera dzieciom po długim okresie nauczania zdalnego. Mogli oni rozładować emocje i zrobić coś kreatywnego, co daje im radość i satysfakcję z wykonania swojego krasnala. Osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość doznania wielu estetycznych wrażeń, zajęcia były źródłem inwencji twórczych i przeżyć estetycznych. Inicjatywa przyniosła dzieciom i rodzicom zadowolenie z własnych działań oraz sprawiła, że mieli oni potrzebę poszukiwania i zdobywania nowych wzorów krasnali, co umożliwiło rozwijanie uczestnikom kompetencji społecznych, nawiązywanie relacji interpersonalnych z dziećmi, rodzicami i mieszkańcami.

  

Zadanie pt. „Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku” pokazało ukryte zdolności i zapał dzieci oraz osób dorosłych do tworzenia czegoś nowego, co pobudziło ich do aktywności i dalszego działania oraz do rozwoju ich osobowości. Wspólne rękodzieło mieszkańców, spotkania dzieci i rodziców na warsztatach rękodzielniczych, którzy wspólnie, mogli uczestniczyć w zajęciach, wpłynęło nie tylko na poczucie bezpieczeństwa, ale i pogłębiło ich więź.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Pani Ani, która sama zaprojektowała krasnale, wykonała szablony, uszyła ręce, stopy, rękawiczki, czapki oraz tułów dla wszystkich dzieci oraz przeprowadziła warsztaty rękodzielnicze. Pracę tę wykonywała w ramach pracy wolontariatu, w domu.

Łucja Magdziarz

 

Prezes Stowarzyszenia


Galeria:

1668080586513.jpg 1668080586601.jpg 1668080586722.jpg 1668080586800.jpg 1668080586948.jpg 1668080587146.jpg 1668080587226.jpg 1668080587298.jpg 1668080587339.jpg 1668080587422.jpg 1668080587485.jpg 1668080587568.jpg 1668080587629.jpg 1668080587828.jpg 1668080587883.jpg 1668080587938.jpg 1668080588072.jpg 1668080588143.jpg 1668080588239.jpg 1668080588300.jpg 1668080588475.jpg 1668080588567.jpg 1668080588619.jpg 1668080588743.jpg 1668080588813.jpg 1668080588867.jpg 1668080588915.jpg 1668080588991.jpg 1668080589046.jpg 1668080589114.jpg 1668080589196.jpg 1668080589280.jpg 1668080589359.jpg 1668080589597.jpg 1668080589663.jpg 1668080589745.jpg 1668080589881.jpg 1668080590011.jpg 1668080590083.jpg 1668080590288.jpg 1668080590346.jpg 1668080590502.jpg 1668080590567.jpg 1668080590739.jpg 1668080590807.jpg 1668080590875.jpg 1668080590961.jpg 1668080591110.jpg 1668080591181.jpg 1668080591230.jpg 1668080591381.jpg 1668080591817.jpg 1668080591999.jpg 1668080592119.jpg 1668080592192.jpg 1668080592286.jpg 1668080592459.jpg 1668080592687.jpg 1668080592773.jpg 1668080593055.jpg 3_Cz-TLGD.JPG DSC_1362.JPG DSC_1367.JPG DSC_1368.JPG DSC_1375 — kopia.JPG DSC_1380.JPG IMG_20221025_171210.jpg IMG_20221025_171211.jpg IMG_20221025_171240.jpg IMG_20221025_171703.jpg IMG_20221025_171723.jpg IMG_20221025_172239.jpg IMG_20221025_172324.jpg IMG_20221025_172342.jpg IMG_20221025_172412.jpg IMG_20221025_172420.jpg IMG_20221025_172445.jpg IMG_20221025_175812.jpg IMG_20221025_175820.jpg IMG_20221025_175839.jpg IMG_20221025_175852.jpg IMG_20221025_175859.jpg IMG_20221025_175910_1.jpg IMG_20221025_181850.jpg IMG_20221025_181852.jpg IMG_20221025_182333.jpg IMG_20221025_182345.jpg IMG_20221026_172710.jpg IMG_20221026_172750.jpg IMG_20221026_172855.jpg IMG_20221026_172925.jpg IMG_20221026_180733.jpg IMG_20221026_181717.jpg Kopiuj  z 1668080589597.jpg logo_am.jpg Logo_stowarzyszenia_kwadrat.jpg